top of page

Mina tjänster

01.

"From eternity... out of the past... in the present... for the future..." Assagioli

Våra samtal tillsammans kan vara ett sätt att hitta vidare när livet hakat upp sig, oavsett om det handlar om oro, ångest, nedstämdhet, trauman, känslor av meningslöshet, självförakt eller annan problematik. Du får möjlighet att förstå mer om dig själv, dina olika delar och din historia så att du kan träda fram med hela dig och skapa det liv du vill leva.

Psykosyntes är en integrativ, dynamisk och transpersonell psykologi- och terapiform som grundades av Roberto Assagioli. Han hade sina rötter i psykodynamisk, humanistisk och transpersonell tradition samt Jungs arbete. Existensiell och österländsk filosofi är också tydliga influenser. "Ta det bästa av det mesta", var en av Assagiolis utgångspunkter och därifrån skapade han sin syntes.

"En psykologi med själ"

 

Psykosyntesen kallas för en psykologi med själ och Assagioli såg till oss människor utifrån ett helhetsperspektiv. Den inkluderar vår inre rikedom och mångfald med alla våra sidor. Såväl vår högsta längtan och potential som våra mörker och djupaste sår. Han såg också vårt själv, som bär på vårt syfte och inneboende läkande kraft samt vårt medvetna jag, tätt förknippat med vår förankrade vilja.

 

Carl Rogers relationella terapiform där empati, närvaro och autenticitet är nyckelorden ligger också som grund för den terapi jag arbetar med. "Unconditional positive regard" är Rogers uttryck och just så möter jag dig.

En session är vanligen 60 minuter eller enligt överenskommelse. För att terapin skall vara så verksam som möjligt är de viktigt att inledningsvis ses regelbundet, minimum varannan vecka.

Mer om Psykosyntes och terapi på www.psykosyntesakademin.se

02.

”… the process of becoming a leader is much the same as the process of becoming an integrated human being” Warren Bennis

Coaching, ett "möjligheternas möte", är ett processdrivet samarbete och utgår från att du själv har förmågan och svaren till hur du vill leva ditt liv på bästa sätt. Blicken riktas framåt, mot ditt önskade läge och vi kartlägger dina styrkor och vilka sidor du behöver utveckla för att ta dig dit, steg för steg. Det kan lika gärna handla om yrkesspecifika och konkreta angelägenheter som personliga och existentiella frågeställningar. 

Coaching har både bredd och djup och förenar den inre existentiella världen och den yttre målinriktade. Min roll som coach är att främja utvecklingsprocessen som frigör människors inre potential och skapar ett kreativt klimat i grupper och organisationer. 

 

Vanligt är att vi ses 3-10 gånger, beroende på din angelägenhet och dina behov. Mötena sker ungefär var tredje vecka så att vi håller styrfarten men också med tid där emellan för dig att öva ute i verkliga livet.

 

Mer om coaching och ICF certifierade Novus couching på www.novus-coachutbildning.se

03.

”Den kloke ledaren för mig inte in i sitt eget visdoms hus, utan leder mig till min egen visdoms tröskel” Sören Kierkegaard.

Handledning syftar till att stötta din professionella utveckling och riktar sig till dig som jobbar med en tredje part: terapiklient, medarbetare eller kunder och er relation.

I handledning får du hjälp att fördjupa din förståelse för din klient eller medarbetare, stöd i det som är svårt för dig och möjlighet att växa i din roll. Detta gagnar både dig själv och din adept. Jag hoppas kunna vara en trygg bas för ditt professionella reflekterande samt inspirera dig i ditt vidare arbete. 

Handledning sker individuellt eller i grupp, efter behov och enligt överenskommelse. 

Mer om Psykosyntes och handledning på www.psykosyntesakademin.se

 

04.

”Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally” Jon Kabat-Zinn.  

Mindfulness handlar om att möta verkligheten som den är och acceptans är ett av nyckelorden.

Förhållningssättet är att kropp, tanke och känsla hör ihop och ömsesidigt påverkar varandra. Syftet är att uppnå en större balans i våra liv och en ökad känsla av helhet och medveten närvaro. 

Jag använder mig utav mindfulness förhållningssätt i allt mitt arbete och den medvetna närvaron är en viktig del i både psykosyntesterapi och coaching samt i handledning.Jag håller även kurser i mindfulness för privatpersoner och grupper.

Mer om mindfulness och"mindfulness på arbetsplats" på www.mindfulnesscenter.se

05.

”Man is by nature a social animal….” Aristoteles

Varje organisation är, precis som varje individ som ingår i denna, unik och består av sina medlemmar. Enligt ett systemisk tänk så är en grupp eller ett system mer än sina delar; egenskaper och processer uppstår på en ny nivå. Att öka medvetenheten om vad som påverkar vad i en grupp eller organisation kan göra stor skillnad på många plan. Individuellt, på gruppnivå och för effektiviteten och siffran på sista raden.

 

Jag utgår från er värdegrund och vision och hjälper er att kartlägga vilka krafter som verkar, var energin finns och var den läcker. Vi jobbar med hur ni kan utvecklas mot önskat läge i linje med ert övergripande syfte.

För förslag på upplägg, offert och bokning, kontakta mig. karina.ardelius@gmail.com

06.

Föreläsningar och utbildningar

”Act the way you want to be and soon you will be the way you act" Leonard Cohen

Jag håller föreläsningar och workshops inom vården och näringslivet som alla syftar till ökad medvetenhet om oss själva och vår omvärld. Målet är hållbar utveckling och ökat välmående för individ och organisation.

 

Exempel på kurser:

- Mindfulness- 8- veckors program för grupper

- Mindfulness på arbetsplatsen- Föreläsning á 1,5-3 timmar samt individuella program

- Självledarskap

- Ledarskap och grupper

- Balans och stresshantering

- Back to human being from human doing

För schema och bokning, kontakta mig. karina.ardelius@gmail.com

bottom of page