top of page
Sök
  • Skribentens bildKarina Ardelius

Balans

Uppdaterat: 8 maj 2022Jag tänker att balans handlar om ett pågående balanserande, mellan vara och göra, stillhet och rörelse, kraft och avslappning. Att balansera närmare mittpunkten är en kreativ och livgivande aktivitet där svängningarna mellan ytterligheter blir mindre och mer harmoniska. Där stillhet och rörelse får dansa lättare tillsammans och där du med din närvaro väljer utefter dina behov och din längtan .


Yin- och Yang teorin


Enligt traditionell kinesisk medicin och taoismen är allt energi, Chi. I yogan talar en om Prana. Du, jag, alla sandkorn och varje atomkärna består av denna energi, denna allomfattande livskraft som genomsyrar universum med omnejd. För att manifestera sig är denna energi uppdelad i två motsatta aspekter som kompletterar varandra, alltid samexisterar, vardera en förutsättning för den andra. Det är en dialektisk teori som förklara relationer, mönster och förändring och som kallas yin-yang teorin. Dialektiken som kommer från grekiskans ”dialegein” och betyder ungefär ”plocka isär” eller ”samtalskonst”, är ett logiskt förfarande där begrepp sätts i motsatts till varandra.


I ”The web that has no weaver” beskriver Ted Kaptchuk yin-yang teorin på följande sätt: ”Ying-yang is a way to explain the continous process of natural change. But yin and yang are not only a set of corespondences; they also represent a way of thinking. In this system of thought, all things are seen as parts of the whole. No entity can never be isolated to its relation to other entities; no things can exist in and of itself. …ying and yang must, nessecarily, contain within themselves the possibility and opposition of change. (Kaptchuk, 2000, s. 8) Det finns således alltid yin i yang och tvärtom, därav den svarta yinpricken i det vita yangfältet och tvärt om.


Yin, den mörka färgen står för stabilitet och varande; det mer statiska och passiva. Yin symboliseras också av månens kallare kvalitet, den reflekterar och återger mer än alstrar eget. Yin är den feminina aspekten och yin finns alltid längre in och längre ner än yang. ”Bergets skuggsida” är yin, mörkret och det allra djupaste inom oss och allt existerande. Yin står för det inåtvändande och utandetagets återvändande riktning och avslappnande effekt. Yin representerar det som psykosyntesen kallar kärleken kvalitet. Yin står för slutet, färdigställande och förverkligande.


Yang står för det dynamiska, för elden, för kraft. Yang är den vita färgen och solens alstrande energi; ”bergets solsida”, Yang representerar den manliga aspekten, det yttre, expansiva, inandetagets uppfyllande och vidgande effekt. Yang är mer vårt görande och det som i psykosyntesen ligger närmast viljan. Yang står för arrousal, början och dynamisk potential.


Förening av två, till synes, motsatta aspekter


Så även om vi kan särskilja yin och yang från varandra kan de aldrig separeras, de skapar varandra och kontrollerar varandra. De stöttar varandra, helar varandra OCH transformeras in i varandra i syfte att balansera sin samexistens.


Precis som västerländsk tradition och vetenskap talar om homeostas så vill enligt taoismen alla system och allt liv balans. Och precis som universum behöver en kärna och en hållande kraft för att expansion skall kunna ske från detta center behöver vi människor ett center som håller oss och alla våra delar. Begreppen syntropi och entropi beskriver dessa två motsatta krafter och riktningar som även ligger som bas i kvantfysiken med den hållande atomkärnan som elektronerna rör sig runt och hela tiden förhåller sig till.


På mikronivå hittar vi denna rörelse i cellandningen och i osmos, vätskeutbytet mellan cellmembranen. I naturen ser vi skiftningarna överallt: dag och natt, ebb och flod, regn och solsken. Hos oss i vårt skratt och våra tårar, vår entusiasm och vår misströstan, vår kärlek och vår vilja.


51 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page