top of page

Mina tjänster

05.

”Man is by nature a social animal….” Aristoteles

Varje organisation är, precis som varje individ som ingår i denna, unik och består av sina medlemmar. Enligt ett systemisk tänk så är en grupp eller ett system mer än sina delar; egenskaper och processer uppstår på en ny nivå. Att öka medvetenheten om vad som påverkar vad i en grupp eller organisation kan göra stor skillnad på många plan. Individuellt, på gruppnivå och för effektiviteten och siffran på sista raden. Jag utgår från er värdegrund och vision och hjälper er att kartlägga vilka krafter som verkar, var energin finns och var den läcker. Vi jobbar med hur ni kan utvecklas mot önskat läge i linje med ert övergripande syfte.

För förslag på upplägg, offert och bokning, kontakta mig. karina.ardelius@gmail.com

bottom of page