top of page

Mina tjänster

02.

”… the process of becoming a leader is much the same as the process of becoming an integrated human being” Warren Bennis

Coaching, ett "möjligheternas möte", är ett processdrivet samarbete och utgår från att du själv har förmågan och svaren till hur du vill leva ditt liv på bästa sätt. Blicken riktas framåt, mot ditt önskade läge och vi kartlägger dina styrkor och vilka sidor du behöver utveckla för att ta dig dit, steg för steg. Det kan lika gärna handla om yrkesspecifika och konkreta angelägenheter som personliga och existentiella frågeställningar. 

Coaching har både bredd och djup och förenar den inre existentiella världen och den yttre målinriktade. Min roll som coach är att främja utvecklingsprocessen som frigör människors inre potential och skapar ett kreativt klimat i grupper och organisationer. 

 

Vanligt är att vi ses 3-10 gånger, beroende på din angelägenhet och dina behov. Mötena sker ungefär var tredje vecka så att vi håller styrfarten men också med tid där emellan för dig att öva ute i verkliga livet.

 

Mer om coaching och utbildningen på ICF ackrediterade www.novus-coachutbildning.se

bottom of page