top of page

Mina tjänster

03.

”Den kloke ledaren för mig inte in i sitt eget visdoms hus, utan leder mig till min egen visdoms tröskel” Sören Kierkegaard.

Handledning syftar till att stötta din professionella utveckling och riktar sig till dig som jobbar med en tredje part: terapiklient, medarbetare eller kunder och er relation.

I handledning får du hjälp att fördjupa din förståelse för din klient eller medarbetare, stöd i det som är svårt för dig och möjlighet att växa i din roll. Detta gagnar både dig själv och din adept. Jag hoppas kunna vara en trygg bas för ditt professionella reflekterande samt inspirera dig i ditt vidare arbete. 

Handledning sker individuellt eller i grupp, efter behov och enligt överenskommelse. 

Mer om Psykosyntes och handledning på www.psykosyntesakademin.se

 

bottom of page