top of page

Mina tjänster

04.

”Mindfulness is awareness that arises through paying attention, on purpose, in the present moment, non-judgementally” Jon Kabat-Zinn.  

Mindfulness handlar om att möta verkligheten som den är och acceptans är ett av nyckelorden.

Förhållningssättet är att kropp, tanke och känsla hör ihop och ömsesidigt påverkar varandra. Syftet är att uppnå en större balans i våra liv och en ökad känsla av helhet och medveten närvaro. 

Jag använder mig utav mindfulness förhållningssätt i allt mitt arbete och den medvetna närvaron är en viktig del i både psykosyntesterapi och coaching samt i handledning. Jag håller även kurser i mindfulness för privatpersoner och grupper.

Mer om mindfulness och"mindfulness på arbetsplats" på www.mindfulnesscenter.se

bottom of page