top of page

Mina tjänster

01.

"From eternity... out of the past... in the present... for the future..." Assagioli

Våra samtal tillsammans kan vara ett sätt att hitta vidare när livet hakat upp sig, oavsett om det handlar om oro, ångest, nedstämdhet, trauman, känslor av meningslöshet, självförakt eller annan problematik. Du får möjlighet att förstå mer om dig själv, dina olika delar och din historia så att du kan träda fram med hela dig och skapa det liv du vill leva.

Psykosyntes är en integrativ, dynamisk och transpersonell psykologi- och terapiform som grundades av Roberto Assagioli. Han hade sina rötter i psykodynamisk, humanistisk och transpersonell tradition samt i Jungs arbete. Existensiell och österländsk filosofi är också tydliga influenser. "Ta det bästa av det mesta", var en av Assagiolis utgångspunkter och därifrån skapade han sin syntes.

"En psykologi med själ"

 

Psykosyntesen kallas för en psykologi med själ och Assagioli såg till oss människor utifrån ett helhetsperspektiv. Den inkluderar vår inre rikedom och mångfald med alla våra sidor. Såväl vår högsta längtan och potential som våra mörker och djupaste sår. Han såg också vårt själv, som bär på vårt syfte och inneboende läkande kraft samt vårt medvetna jag, tätt förknippat med vår förankrade vilja.

 

Carl Rogers relationella terapiform där empati, närvaro och autencitet är nyckelorden ligger också som grund för den terapi jag arbetar med. "Unconditional positive regard" är Rogers uttryck och just så möter jag dig.

En session är vanligen 60 minuter eller enligt överenskommelse. För att terapin skall vara så verksam som möjligt är de viktigt att inledningsvis ses regelbundet, minimum varannan vecka.

Mer om Psykosyntes och terapi på www.psykosyntesakademin.se

bottom of page